نظارت کارگاهی و عالیه احداث باند دوم بم- زاهدان- میرجاوه (قطعه 3-الف محدوده فهرج تا کیلومتر 500+22)
نظارت کارگاهی و عالیه احداث باند دوم بم- زاهدان- میرجاوه (قطعه 3-الف محدوده فهرج تا کیلومتر 500+22)
پایان یافته
1391/07/16
1396/03/07
اداره کل راه و شهرسازی  استان کرمان
استان کرمان