عملیات طراحی و احداث خط دوم راه آهن(زیرسازی، پل سازی و روسازی) قزوین-زنجان به روش EPC
عملیات طراحی و احداث خط دوم راه آهن(زیرسازی، پل سازی و روسازی) قزوین-زنجان به روش EPC
در دست اجرا
1395/04/21
1396/03/08
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
استان قزوین