مطالعات مرحله اول پل و تقاطع پلیس راه زنجان-سه راهی طارم
مطالعات مرحله اول پل و تقاطع پلیس راه زنجان-سه راهی طارم
در دست اجرا
1387/06/31
1396/03/08
اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان
استان زنجان