قرارداد مطالعات مرحله دوم واریانت راه اصلی میرجاوه به مرز پاکستان
قرارداد مطالعات مرحله دوم واریانت راه اصلی میرجاوه به مرز پاکستان
پایان یافته
1362/09/15
1396/03/09
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
استان سیستان و بلوچستان