قرارداد مطالعات مرحله دوم کمربندی میرجاوه
قرارداد مطالعات مرحله دوم کمربندی میرجاوه
پایان یافته
1364/01/22
1396/03/09
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
استان سیستان و بلوچستان