قرارداد مطالعات مرحله اول قطعه دوم راه اصلی گنجگاه-هشتچین-درّه قزل اوزن بطول تقریبی 110کیلومتر
قرارداد مطالعات مرحله اول قطعه دوم راه اصلی گنجگاه-هشتچین-درّه قزل اوزن بطول تقریبی 110کیلومتر
پایان یافته
1366/09/05
1396/09/21
وزارت راه و شهرسازی
 استان آذربایجان غربی