قرارداد مطالعات مرحله دوم قطعه دوم راه اصلی گنجگاه-هشتچین به طرف دره قزل اوزن بطول تقریبی 110کیلومتر
قرارداد مطالعات مرحله دوم قطعه دوم راه اصلی گنجگاه-هشتچین به طرف دره قزل اوزن بطول تقریبی 110کیلومتر
پایان یافته
1369/06/03
1396/03/09
اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی
استان آذربایجان غربی