قرارداد نظارت بر روکش آسفالت و سایر عملیات اصلاح و بهسازی باقی مانده محور بجنورد-مینودشت
قرارداد نظارت بر روکش آسفالت و سایر عملیات اصلاح و بهسازی باقی مانده محور بجنورد-مینودشت
پایان یافته
1382/07/01
1396/03/13
اداره راه و شهرسازی استان خراسان شمالی
استان خراسان شمالی