نظارت بر عملیات روکش آسفالت محور جکیگور-چابهار کیلومتر24 تا 150
نظارت بر عملیات روکش آسفالت محور جکیگور-چابهار کیلومتر24 تا 150
در دست اجرا
1385/08/13
1396/03/06
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
استان سیستان و بلوچستان