نظارت بر عملیات پل نموردیان و روکش آسفالت محور ایرانشهر-مهرستان
نظارت بر عملیات پل نموردیان و روکش آسفالت محور ایرانشهر-مهرستان
پایان یافته
1394/09/01
1396/03/07
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)
جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)