نظارت کارگاهی و عالیه عملیات راهسازی قطعه اول راه اصلی بناب-محمدیار-نقده
نظارت کارگاهی و عالیه عملیات راهسازی قطعه اول راه اصلی بناب-محمدیار-نقده
پایان یافته
1391/03/01
1396/03/07
اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی
استان آذربایجان غربی